ข่าวสมาพันธ์

หัวข้อ

(1/88) > >>

[1] สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมในสถานการณ์โควิด

[2] “สมเด็จพระสังฆราช” ประทานคติธรรมเนื่องในวัน “มาฆบูชา” 2564

[3] ที่มา และเปิดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่นำมาสู่การแก้ไขกฎหมายทำแท้งใหม่

[4] แก้ไขกฎหมายยุติการตั้งครรภ์(ทำแท้ง) ต้องรอบคอบ

[5] ผลการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการแพทยสภา วาระ พ.ศ. 2564 - 2566

[6] เปรียบเทียบการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา วาระ 2562-2564 กับ วาระ 2564-2566

[7] ข้อมูลที่น่าสนใจ "ผลการเลือกตั้งแพทยสภา วาระ 2564-2566"

[8] บรรยากาศการสัมมนา Safe Practice : Situation and Concerns...24 พฤศจิกายน 2563

[9] แถลงการณ์สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ กรณี รพ.ขอนแก่น

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version