ข่าวสมาพันธ์

หัวข้อ

(1/90) > >>

[1] ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไปใหม่-การแต่งตั้งเมื่อ 22กย2564

[2] ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้จะเกษียณ และขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่ สสจ. และ ผอ. รพศ/รพท.

[3] นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ซื้อของที่ยังไม่มีจริง: "ATK(self/home use)ที่ WHOรับรอง"

[4] วิกฤติเลือดหมดคลังทั่วประเทศ ทุกโรงพยาบาลขาดเลือดผ่าตัด

[5] เรื่องของการเขียนสาเหตุการตาย ในหนังสือรับรองการตาย (ทร.4/1)

[6] วัคซีนทางเลือก(วัคซีนmRNA ต่อโปรตีนหนาม):เตรียมพร้อมทันใช้ หรือเตรียมพร้อมกันลืม

[7] ผลแบบสอบถาม การใช้ยาฉีดไดโคลฟีแนค เมื่อสภาการพยาบาลประกาศห้ามฉีด

[8] มติคณะรัฐมนตรียังไม่เป็นจริง-เงินช่วยเหลือบุคลากร.กรณีโควิด19

[9] 'สมเด็จพระสังฆราช' ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา "สัมมาวาจา"

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version