ข่าวสมาพันธ์

หัวข้อ

(1/91) > >>

[1] คติธรรมเนื่องในวันแพทย์ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕-สมเด็จพระสังฆราช

[2] วันมหิดล 24 กันยายน

[3] สถานะเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ของโรงพยาบาลชุมชน (ไตรมาส 3 ปี 2565)

[4] สถานะเงินบำรุงคงเหลือ(หักหนี้แล้ว)ของโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (ไตรมาส 3 ปี 2565)

[5] กรอบเวลาการทำงานของแพทย์ ประกาศแพทยสภามีอะไรใหม่?

[6] สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมวันอาสาฬหบูชา 2565

[7] สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม วันวิสาขบูชา 2565

[8] 'แพทย์รุ่นใหม่’ ลุกขึ้นทวงสิทธิ ก่อตั้ง ‘สมาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน’ ผลักดัน กม.

[9] สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 2565 ทำทาน ถือศีล เจริญภาวนา

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version