สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
28 วัน, 21 ชั่วโมงและ 11 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
8247 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
6833 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 658 posts (8%)
  0
 • 447 posts (5%)
  1
 • 186 posts (2%)
  2
 • 64 posts (1%)
  3
 • 55 posts (1%)
  4
 • 43 posts (1%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 174 posts (2%)
  8
 • 259 posts (3%)
  9
 • 303 posts (4%)
  10
 • 422 posts (5%)
  11
 • 428 posts (5%)
  12
 • 283 posts (3%)
  13
 • 157 posts (2%)
  14
 • 81 posts (1%)
  15
 • 86 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (2%)
  18
 • 248 posts (3%)
  19
 • 921 posts (11%)
  20
 • 1039 posts (13%)
  21
 • 975 posts (12%)
  22
 • 929 posts (11%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5521 posts of the member's 8247 posts (66.95%)
5521
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1387 posts of the member's 8247 posts (16.82%)
1387
ข่าวสมาพันธ์
932 posts of the member's 8247 posts (11.30%)
932
สหสาขาวิชาชีพ
276 posts of the member's 8247 posts (3.35%)
276
ข่าว รพศ./รพท.
131 posts of the member's 8247 posts (1.59%)
131

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
276 posts of the board's 388 posts (71.13%)
71.13%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5521 posts of the board's 8140 posts (67.83%)
67.83%
ข่าวสมาพันธ์
932 posts of the board's 1767 posts (52.74%)
52.74%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1387 posts of the board's 3171 posts (43.74%)
43.74%
ข่าว รพศ./รพท.
131 posts of the board's 3427 posts (3.82%)
3.82%