สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
31 วัน, 4 ชั่วโมงและ 3 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
8802 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
7287 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 664 posts (8%)
  0
 • 456 posts (5%)
  1
 • 189 posts (2%)
  2
 • 64 posts (1%)
  3
 • 57 posts (1%)
  4
 • 44 posts (0%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 177 posts (2%)
  8
 • 268 posts (3%)
  9
 • 342 posts (4%)
  10
 • 477 posts (5%)
  11
 • 536 posts (6%)
  12
 • 324 posts (4%)
  13
 • 174 posts (2%)
  14
 • 84 posts (1%)
  15
 • 86 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (2%)
  18
 • 295 posts (3%)
  19
 • 1090 posts (12%)
  20
 • 1072 posts (12%)
  21
 • 983 posts (11%)
  22
 • 931 posts (11%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5815 posts of the member's 8802 posts (66.06%)
5815
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1561 posts of the member's 8802 posts (17.73%)
1561
ข่าวสมาพันธ์
949 posts of the member's 8802 posts (10.78%)
949
สหสาขาวิชาชีพ
324 posts of the member's 8802 posts (3.68%)
324
ข่าว รพศ./รพท.
152 posts of the member's 8802 posts (1.73%)
152

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
324 posts of the board's 436 posts (74.31%)
74.31%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5815 posts of the board's 8434 posts (68.95%)
68.95%
ข่าวสมาพันธ์
949 posts of the board's 1784 posts (53.20%)
53.20%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1561 posts of the board's 3347 posts (46.64%)
46.64%
ข่าว รพศ./รพท.
152 posts of the board's 3448 posts (4.41%)
4.41%