สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
30 วัน, 5 ชั่วโมงและ 20 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
8572 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
7094 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 663 posts (8%)
  0
 • 454 posts (5%)
  1
 • 189 posts (2%)
  2
 • 64 posts (1%)
  3
 • 55 posts (1%)
  4
 • 43 posts (1%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 176 posts (2%)
  8
 • 266 posts (3%)
  9
 • 316 posts (4%)
  10
 • 445 posts (5%)
  11
 • 483 posts (6%)
  12
 • 307 posts (4%)
  13
 • 166 posts (2%)
  14
 • 83 posts (1%)
  15
 • 86 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (2%)
  18
 • 281 posts (3%)
  19
 • 1034 posts (12%)
  20
 • 1063 posts (12%)
  21
 • 978 posts (11%)
  22
 • 931 posts (11%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5694 posts of the member's 8572 posts (66.43%)
5694
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1487 posts of the member's 8572 posts (17.35%)
1487
ข่าวสมาพันธ์
939 posts of the member's 8572 posts (10.95%)
939
สหสาขาวิชาชีพ
303 posts of the member's 8572 posts (3.53%)
303
ข่าว รพศ./รพท.
148 posts of the member's 8572 posts (1.73%)
148

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
303 posts of the board's 415 posts (73.01%)
73.01%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5694 posts of the board's 8313 posts (68.50%)
68.50%
ข่าวสมาพันธ์
939 posts of the board's 1774 posts (52.93%)
52.93%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1487 posts of the board's 3273 posts (45.43%)
45.43%
ข่าว รพศ./รพท.
148 posts of the board's 3444 posts (4.30%)
4.30%