สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
31 วัน, 11 ชั่วโมงและ 52 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
8874 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
7341 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 664 posts (7%)
  0
 • 456 posts (5%)
  1
 • 189 posts (2%)
  2
 • 66 posts (1%)
  3
 • 57 posts (1%)
  4
 • 44 posts (0%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 177 posts (2%)
  8
 • 271 posts (3%)
  9
 • 361 posts (4%)
  10
 • 491 posts (6%)
  11
 • 541 posts (6%)
  12
 • 326 posts (4%)
  13
 • 175 posts (2%)
  14
 • 85 posts (1%)
  15
 • 87 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (2%)
  18
 • 302 posts (3%)
  19
 • 1106 posts (12%)
  20
 • 1072 posts (12%)
  21
 • 983 posts (11%)
  22
 • 932 posts (11%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5851 posts of the member's 8874 posts (65.93%)
5851
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1577 posts of the member's 8874 posts (17.77%)
1577
ข่าวสมาพันธ์
955 posts of the member's 8874 posts (10.76%)
955
สหสาขาวิชาชีพ
329 posts of the member's 8874 posts (3.71%)
329
ข่าว รพศ./รพท.
161 posts of the member's 8874 posts (1.81%)
161

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
329 posts of the board's 441 posts (74.60%)
74.60%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
5851 posts of the board's 8470 posts (69.08%)
69.08%
ข่าวสมาพันธ์
955 posts of the board's 1790 posts (53.35%)
53.35%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1577 posts of the board's 3363 posts (46.89%)
46.89%
ข่าว รพศ./รพท.
161 posts of the board's 3457 posts (4.66%)
4.66%