สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
24 วัน, 15 ชั่วโมงและ 51 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
7201 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
6015 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 652 posts (9%)
  0
 • 437 posts (6%)
  1
 • 172 posts (2%)
  2
 • 63 posts (1%)
  3
 • 55 posts (1%)
  4
 • 43 posts (1%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 174 posts (2%)
  8
 • 242 posts (3%)
  9
 • 251 posts (3%)
  10
 • 258 posts (4%)
  11
 • 245 posts (3%)
  12
 • 221 posts (3%)
  13
 • 114 posts (2%)
  14
 • 56 posts (1%)
  15
 • 84 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (3%)
  18
 • 168 posts (2%)
  19
 • 590 posts (8%)
  20
 • 995 posts (14%)
  21
 • 971 posts (13%)
  22
 • 921 posts (13%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4893 posts of the member's 7201 posts (67.95%)
4893
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1137 posts of the member's 7201 posts (15.79%)
1137
ข่าวสมาพันธ์
887 posts of the member's 7201 posts (12.32%)
887
สหสาขาวิชาชีพ
209 posts of the member's 7201 posts (2.90%)
209
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the member's 7201 posts (1.04%)
75

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4893 posts of the board's 7512 posts (65.14%)
65.14%
สหสาขาวิชาชีพ
209 posts of the board's 321 posts (65.11%)
65.11%
ข่าวสมาพันธ์
887 posts of the board's 1722 posts (51.51%)
51.51%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
1137 posts of the board's 2921 posts (38.92%)
38.93%
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the board's 3371 posts (2.22%)
2.22%