สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
23 วัน, 8 ชั่วโมงและ 16 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
6886 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
5767 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 651 posts (9%)
  0
 • 432 posts (6%)
  1
 • 166 posts (2%)
  2
 • 63 posts (1%)
  3
 • 55 posts (1%)
  4
 • 43 posts (1%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 99 posts (1%)
  7
 • 174 posts (3%)
  8
 • 242 posts (4%)
  9
 • 240 posts (3%)
  10
 • 215 posts (3%)
  11
 • 199 posts (3%)
  12
 • 213 posts (3%)
  13
 • 111 posts (2%)
  14
 • 55 posts (1%)
  15
 • 84 posts (1%)
  16
 • 102 posts (1%)
  17
 • 200 posts (3%)
  18
 • 140 posts (2%)
  19
 • 439 posts (6%)
  20
 • 985 posts (14%)
  21
 • 971 posts (14%)
  22
 • 919 posts (13%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4771 posts of the member's 6886 posts (69.29%)
4771
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
970 posts of the member's 6886 posts (14.09%)
970
ข่าวสมาพันธ์
863 posts of the member's 6886 posts (12.53%)
863
สหสาขาวิชาชีพ
207 posts of the member's 6886 posts (3.01%)
207
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the member's 6886 posts (1.09%)
75

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
207 posts of the board's 319 posts (64.89%)
64.89%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4771 posts of the board's 7390 posts (64.56%)
64.56%
ข่าวสมาพันธ์
863 posts of the board's 1698 posts (50.82%)
50.82%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
970 posts of the board's 2754 posts (35.22%)
35.22%
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the board's 3371 posts (2.22%)
2.22%