สถิติทั่วไป - story

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
22 วัน, 2 ชั่วโมงและ 7 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
6566 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
5657 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 625 posts (10%)
  0
 • 424 posts (6%)
  1
 • 157 posts (2%)
  2
 • 62 posts (1%)
  3
 • 51 posts (1%)
  4
 • 41 posts (1%)
  5
 • 88 posts (1%)
  6
 • 95 posts (1%)
  7
 • 162 posts (2%)
  8
 • 226 posts (3%)
  9
 • 235 posts (4%)
  10
 • 203 posts (3%)
  11
 • 178 posts (3%)
  12
 • 192 posts (3%)
  13
 • 71 posts (1%)
  14
 • 37 posts (1%)
  15
 • 62 posts (1%)
  16
 • 98 posts (1%)
  17
 • 200 posts (3%)
  18
 • 138 posts (2%)
  19
 • 439 posts (7%)
  20
 • 979 posts (15%)
  21
 • 924 posts (14%)
  22
 • 879 posts (13%)
  23

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4560 posts of the member's 6566 posts (69.45%)
4560
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
968 posts of the member's 6566 posts (14.74%)
968
ข่าวสมาพันธ์
763 posts of the member's 6566 posts (11.62%)
763
สหสาขาวิชาชีพ
200 posts of the member's 6566 posts (3.05%)
200
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the member's 6566 posts (1.14%)
75

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

สหสาขาวิชาชีพ
200 posts of the board's 308 posts (64.94%)
64.94%
ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์
4560 posts of the board's 7167 posts (63.62%)
63.62%
ข่าวสมาพันธ์
763 posts of the board's 1595 posts (47.84%)
47.84%
ห้องพักผ่อนรวม (Common Room)
968 posts of the board's 2741 posts (35.32%)
35.32%
ข่าว รพศ./รพท.
75 posts of the board's 3370 posts (2.23%)
2.23%