แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - tanongkit

หน้า: [1]
1
ข่าวสมาพันธ์ / คุยกันแบบพี่ๆน้องๆ
« เมื่อ: 25 กุมภาพันธ์ 2010, 11:07:07 »
เมื่อวานได้คุยกับพี่ๆน้องๆแพทย์ ในโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัด(ราชบุรี) รู้สึกดีมากเลย ได้รับรู้ปัญหาซึ่งกันและกัน
เพื่อการแก้ไขให้ทำงานร่วมกันด้วยความเข้าใจกัน ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อยากให้เจอกันบ่อยๆ รวมพลังพวกเราให้เข้มแข็ง
ต่อไปเสียงของพวกกรรมกรอย่างเราจะได้ดังเท่าผู้บริหารที่มักจะเข้าใจอะไรยากๆหรือทำตัวเป็นปัญหาเสียเอง

2
ปลัด สธ.เซ็นแต่งตั้งโยกย้าย สสจ. ผอ.และรพ.ศูนย์ /ทั่วไป 53 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ 14 ม.ค.ที่ผ่านมา ข้าราชการโอด โยกย้ายไม่เป็นธรรม ส่งผลกระขวัญกำลังใจช้าราชการ คาดวิ่งเต้นขอตำแหน่ง เด็กเส้น-เด็กฝากนักการเมืองเพียบ ตั้งข้อสังเกตตั้งตำแหน่ง “รักษาราชการ” อื้อเหตุเลี่ยงผลกระทบไทยเข้มแข็ง
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ. ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 67/2553 เรื่องย้ายข้าราชการ และรักษาราชการแทน ระดับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด(สสจ.) ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 6 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 53 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ตำแหน่ง สสจ. 21 ตำแหน่ง อาทิ
       
       1.นพ.ณรงค์ ตั้งไพโรจน์ แพทยด้านเวชกรรมป้องกัน กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัด สธ. เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท(สสจ.) 2.นพ.ศิริชัย ลิ้มสกุล สสจ.ชัยนาท เป็น สสจ.ลพบุรี 3.นพ.กฤษณะ ปาลสุทธิ์ แพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ระยอง เป็น สสจ.ตราด 4.นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร ผอ.รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็น สสจ.ชุมพร
       
       ส่วนอีก 32 ตำแหน่ง เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป อาทิ 1.นพ.สมชาย เทพเจริญนิรันดร์ ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า เป็นผอ.รพ.ราชบุรี 2.นพ.สุเมธ พิพัฒนศรีสวัสดิ์ ผอ.รพ.อ่างทอง เป็น ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ,3.นพ.จิรวัฒน์ อัครานุชาต ผอ.รพ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เป็น ผอ.รพ.สุโขทัย 4.นพ.ศักดิ์ชัย นิลวัชรารัง ผอ.รพ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.รพ.ประชารักษ์ 5.นพ.พิสิษฐ์ วัฒนวิทูกูร ผอ.รพ.อินทรบุรี จ.สิงห์บุรี เป็น ผอ.รพ.ชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท 6.นพ.สมคิด สุริยเลิศ ผอ.รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็น ผอ.รพ.กาฬสินธุ์ 7.นพ.จินดา แอกทอง ผอ.รพ.ราชบุรี เป็น ผอ.รพ.นครปฐม 8.นพ.ธนินทร์ พันธุเดชะ ผอ.รพ.นครปฐม เป็น ผอ.รพ.พหลพลพยุหเสนา 9.นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผอ.รพ.ชัยภูมิ เป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี 10.นพ.ธวัชชัย องศฺคงสวัสดิ์ ผอ.รพ.หนองบัวลำภู เป็น ผอ.รพ.พระนั่งเกล้า
       
       11.นพ. สัมพันธ์ คมฤทธิ์ แพทย์ประจำรพ.สมุทรปราการ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.บ้านหมี่ 12.นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนผอ.รพ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.รพ.อ่างทอง 13.นพ.วีระศักดิ์ ครองลาภเจริญ แพทย์ประจำรพ.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.รพเบตง 14.นพ.วีรศักดิ์ เกียรติผดุงกุล แพทย์ประจำรพ.มหาราชนครราชสีมา รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สมุทรปราการ 15.นพ. ปราโมทย์ บุญเจียร แพทย์ประจำรพ.เลย รักษาราชการแทน ผอ.รพ.หนองบังลำภู 16.นพ.ทินกร พงศ์วิวัฒน์ แพทย์ประจำรพ.วชิระภูเก็ต รักษาราชการแทน ผอ.รพ.ระนอง 17.นพ.ศิริพงษ์ เรืองศรี แพทย์ประจำรพ.สุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน ผอ.เกาะสมุย 18.นพ.ชัยยุทธ ศักดิ์ศรชัย แพทย์ประจำรพ.พัทลุง รักษาราชการแทน ผอ.รพ.พังงา และ19.นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ แพทย์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจ.นราธิวาส รักษาราชการแทน ผอ.รพ.สุไหง โก-ลก ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 มกราคมที่ผ่านมา
       
       แหล่งข่าวกล่าวว่า เป็นที่น่าสังเกตว่าตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่มีการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งให้รักษาราชการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากผลกระทบจากการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการไทยเข้มแข็ง การดำรงตำแหน่งรักษาราชการจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างใดๆ จึงต้องทำโดยคณะกรรมการของโรงพยาบาลเท่านั้น จึงเป็นการแก้ปัญหาความกังวลในการทำงานส่วนหนึ่งของข้าราชการ
       
       แหล่งข่าวระดับสูงในสธ.อีกรายหนึ่ง กล่าวว่า หากพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้ จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีใบสั่งจากนักการเมืองจำนวนมาก ดังนั้น ควรมีการตรวจสอบเนื่องจากมีความไม่ชอบมาพากลในหลายตำแหน่ง เช่น กรณีนพ.ธนินทร์ พันธุเตชะ ที่ถูกย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา หรือกรณี นพ.ชุติเดช ตาบ-องค์รักษ์ ผอ.รพ.ชัยภูมิที่ถูกย้ายไปเป็น ผอ.รพ.อินทร์บุรี ที่ล้วนได้รับความไม่เป็นธรรมถูกย้ายจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ไปอยู่โรงพยาบาลขนาดเล็กลง
       
       นพ.ธนินทร์ พันธุเตชะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ได้รับคำสั่งโยกย้ายจากผอ.โรงพยาบาลนครปฐม ไปเป็น ผอ.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทั้งๆ ที่ตนจะเกษียณในปีนี้ และไม่มีความผิดอะไร แต่ถูกโยกย้าย 3 ครั้ง ตั้งแต่สมัยนพ.ปราชญ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ อดีตปลัดสธ. จากโรงพยาบาลราชบุรี ขนาด 900 เตียง ไปอยู่โรงพยาบาลนครปฐม 600 เตียงและล่าสุด นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัดสธ.มีคำสั่งย้ายไป โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา 400 เตียง ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดเล็กลง โดยไม่ทราบเหตุผลในการโยกย้ายครั้งนี้ ซึ่งนอกจากกรณีตนเองแล้วคาดว่าจะมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลายแห่งที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่นเดียวกับตน ดังนั้น อาจจะส่งผลต่อขวัญและกำลังใจของข้าราชการได้
       
       “ผมคงไม่ฟ้องร้องหรือร้องเรียนอะไร แต่รู้สึกน้อยใจที่ได้รับความไม่เป็นธรรม อีกทั้งใกล้เกษียณแล้ ว ก็เลยเฉยๆ แต่ถ้าถามว่าอยากย้ายหรือไม่ ก็คงไม่อยากย้ายแต่เป็นคำสั่งที่ไม่ทราบสาเหตุจริงๆ ว่าเป็นเพราะเหตุใด แต่ที่ผ่านมาผมไม่เคยวิ่งเต้นหรือร้องขอ แต่คาดว่า การโยกย้ายในลักษณะนี้อาจเป็นเพราะมีผู้ที่อยากได้ตำแหน่งแล้ววิ่งเต้น” นพ.ธนินทร์กล่าว

3
ข่าว รพศ./รพท. / รมช. คนใหม่
« เมื่อ: 18 มกราคม 2010, 14:35:35 »
ขอไว้อาลัยกับการแต่งตั้ง รมช.สาธารณสุข คนใหม่ ??? ??? ???

หน้า: [1]