แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ผู้สื่อข่าว

หน้า: [1] 2 3
Filename Downloads ข้อความ Posted
จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง.doc 199 จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผ่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง 01 กุมภาพันธ์ 2010, 01:37:34
จดหมายเปิดผนึกถึงนายกอภิสิทธิ์ 9 กย. 2552.doc 212 จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผ่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง 01 กุมภาพันธ์ 2010, 01:37:34
กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนาอย่างไรรับปีใหม่ 2553.docx 21 ธค. 2552.docx 209 จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผ่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง 01 กุมภาพันธ์ 2010, 01:37:34
ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบบริการด้านสุขภาพ 17 ตค. 2552(3).doc 217 จดหมายเปิดผนึกถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังผ่านอธิบดีกรมบัญชีกลาง 01 กุมภาพันธ์ 2010, 01:37:34
news04.gif 315 Re: สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 01:48:49
news03.gif 345 Re: สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 01:48:49
news05.gif 350 Re: สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 01:48:49
news01.gif 323 Re: สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 01:48:08
news02.gif 333 Re: สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 01:48:08
news001.jpg 328 สัมภาษณ์พิเศษ –รองเลขาธิการแพทยสภา -กรุงเทพธุรกิจ 24 มกราคม 2553 26 มกราคม 2010, 00:42:36
ถึงเวลาต้องปฏิรูประบบบริการด้านสุขภาพ 17 ตค. 2552.doc 460 จดหมายเปิดผนึกถึงนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 21 มกราคม 2010, 23:59:21
meeting1.gif 463 การประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 2/2552 (6 พย.52) 27 พฤศจิกายน 2009, 11:22:07
a01.gif 471 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 27 พฤศจิกายน 2009, 00:26:08
a02.gif 445 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 27 พฤศจิกายน 2009, 00:26:08
a03.gif 457 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน 27 พฤศจิกายน 2009, 00:26:08
หน้า: [1] 2 3