My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวสมาพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 22 มกราคม 2013, 17:50:01

หัวข้อ: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 22 มกราคม 2013, 17:50:01
(http://i1015.photobucket.com/albums/af274/tigerns2505/Incentive-compensation_zps6843a61a.jpg)

กระทรวงสาธารณสุขจะปรับปรุงระเบียบการจ่ายค่าตอบแทน และออกระเบียบใหม่ เพื่อนำมาใช้ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นี้
นี่คือ เนื้อหาฉบับร่าง

ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร รพศ./รพท.
แบ่ง รพศ/รพท. เป็น ๓ ระดับ
๑.พื้นที่ปกติ  ใช้ P4P อย่างเดียว
๒.พื้นที่ขาดแคลนบุคลากร ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ(ระดับ ๒.๑) + P4P (มี ๗ โรงพยาบาล)
๓.พื้นที่ขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ(ระดับ ๒.๒)  + P4P (มี ๓ โรงพยาบาล)

ค่าตอบแทนสำหรับบุคลากร รพช.
แบ่ง รพช.เป็น ๔ ระดับ
๑. พื้นที่ชุมชนเมือง ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ + P4P (มี ๕๐ โรงพยาบาล)
๒. พื้นที่ปกติ ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ + P4P
๓. พื้นที่ทุรกันดารระดับ๑ ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ + P4P
๔. พื้นที่ทุรกันดารระดับ๒ ได้ ค่าพื้นที่พิเศษ + P4P

หลักการจ่าย P4P
โรงพยาบาล                     เงินน้อย                   เงินมาก
งานน้อย                           ไม่จ่าย                      จ่าย??
งานมาก                           จ่าย by approve         จ่าย

วงเงินที่เบิกจ่าย P4P
วงเงินที่เบิกจ่ายคำนวณจาก ๒ เงื่อนไข
๑. ค่าตอบแทน P4P + ค่าตอบแทนทุกประเภท + ค่าจ้างชั่วคราว ไม่เกิน ๔๐ % ของรายรับทั้งหมดของ รพ. และ
๒.ค่าตอบแทนทั้งหมดของ รพ.เมื่อรวมค่าตอบแทน P4P แล้วจะมากกว่าค่าตอบแทนปีที่ผ่านมาได้ไม่เกิน ๓๕ %
วงเงินในข้อใดน้อยกว่าให้ใช้วงเงินตามข้อนั้น

สัดส่วนการเบิกจ่ายระหว่างวิชาชีพ
กำลังหาสัดส่วนที่เหมาะสม อาจเป็น
๑. สัดส่วน พ.ต.ส.
๒. สัดส่วนค่าตอบแทน
๓. สัดส่วนอื่นๆ

ต้องคอยติดตาม ....
๑๕ กพ.นี้ ระดมความคิดเห็นกันได้ ทุกสาขาวิชาชีพ ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ของสมาพันธ์ฯ
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: หมอธรรมดาๆ ที่ 23 มกราคม 2013, 21:58:39
 ;D ยินดีต้อนรับสู่ความโกลาหลอีกระลอกของวงการสาธารณสุข ระลอกนี้ปิดฝาโลงได้เลย  :'(
 พร้อมขึ้นสู่เมรุ
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: cherdc ที่ 24 มกราคม 2013, 08:22:28
ขอเสนอ แบบที่ง่ายหน่อย   ไม่ต้องมีการจดมากมาย   ทำมากได้มาก  ทำน้อยไม่ควรได้มาก
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: pridek ที่ 25 มกราคม 2013, 00:09:34
ผมก็ว่าอย่างนั้นน่ะครับ
หัวข้อ: Re: รพท.พื้นที่ขาดแคลน และขาดแคลนอย่างมาก
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 25 มกราคม 2013, 08:14:03
รพท.พื้นที่ขาดแคลนบุคลากร

รพท.ระดับ ๒.๑-พื้นที่ขาดแคลนบุคลากร
๑.รพ.เกาะสมุย
๒.รพ.ตะกั่วป่า
๓.รพ.นราธิวาส
๔.รพ.ปัตตานี
๕.รพ.ยะลา
๖.รพ.บึงกาฬ
๗.รพ.กระทุ่มแบน

รพท.ระดับ ๒.๒-พื้นที่ขาดแคลนบุคลากรอย่างมาก
๑.รพ.สุไหงโก-ลก
๒.รพ.เบตง
๓.รพ.ศรีสังวาลย์
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: nurse33 ที่ 27 มกราคม 2013, 20:32:22
กำลังใจไม่มี เอาแรงที่ไหนทำงานค่ะ โรงพยาบาลแม่สอด พยาบาลกำลังหมดแรงค่ะ
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 27 มกราคม 2013, 20:35:23
วันที่ ๑๕ กพ.นี้ส่งตัวแทนมาคุยกับ รมว.และปลัดกระทรวงฯ เลยครับ
หัวข้อ: Re: รพช.ในพื้นที่ชุมชนเมือง
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 28 มกราคม 2013, 02:18:49
รพช.ในพื้นที่ชุมชนเมือง ๕๐ โรงพยาบาล

๑.รพ.บางกรวย
๒.รพ.บางบัวทอง
๓.รพ.บางใหญ่
๔.รพ.ปากเกล็ด
๕.รพ.คลองหลวง
๖.รพ.ธัญบุรี
๗.รพ.ประชาธิปัตย์
๘.รพ.เสาไห้
๙.รพ.บางน้ำเปรี้ยว
๑๐.รพ.พนมสารคาม
๑๑.รพ.บางปะกง
๑๒.รพ.พนัสนิคม
๑๓.รพ.บ้านบึง
๑๔.รพ.อ่าวอุดม
๑๕.รพ.บางบ่อ
๑๖.รพ.พระสมุทรเจดีย์
๑๗.รพ.ท่าม่วง
๑๘.รพ.นครชัยศรี
๑๙.รพ.พุทธมลฑล
๒๐.รพ.สามพราน
๒๑.รพ.อู่ทอง
๒๒.รพ.ปราณบุรี
๒๓.รพ.ชะอำ
๒๔.รพ.ท่ายาง
๒๕.รพ.นภาลัย
.........มีต่อ
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: today ที่ 28 มกราคม 2013, 16:10:13
เหนีื่อยใจ กับ p4p จริงๆๆ
หัวข้อ: Re: รพช.ในพื้นที่ชุมชนเมือง ๕๐ โรงพยาบาล(ต่อ)
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 28 มกราคม 2013, 22:37:40
๒๖.รพ.อัมพวา
๒๗.รพ.ท่าศาลา
๒๘.รพ.พุนพิน
๒๙.รพ.ป่าตอง
๓๐.รพ.ถลาง
๓๑.รพ.บางละมุง
๓๒.รพ.กบินทร์บุรี
๓๓.รพ.บางพลี
๓๔.รพ.แกลง
๓๕.รพ.อรัญประเทศ
๓๖.รพ.มาบตาพุด
๓๗.รพ.ชุมแพ
๓๘.รพ.กุมภวาปี
๓๙.รพร.เดชอุดม
๔๐.รพ.๕๐พรรษาฯ
๔๑.รพ.วารินชำราบ
๔๒.รพ.ปากช่องนานา
๔๓.รพ.เทพรัตน์ นม.
๔๔.รพ.สว่างแดนดิน
๔๕.รพ.นางรอง
๔๖.รพ.ปราสาท
๔๗.รพ.ฝาง
๔๘.รพ.จอมทอง
๔๙.รพ.สิชล
๕๐.รพ.ทุ่งสง
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: หมอธรรมดาๆ ที่ 31 มกราคม 2013, 18:55:34
 p4p มันคล้ายเป็นเรื่องค่าตอบแทน  แต่มันแค่คล้ายนะ ความจริงมันไม่ใช่ เราจะเห็นชัดขึ้นเมื่อถึงเวลา  เหอะๆๆๆ  ;D
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: cherdc ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2013, 23:02:20
ใช้เวลานานมากแล้ว  ยังไม่..ถึงไหนเลย
หัวข้อ: Re: การจ่ายค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับปรับปรุงใหม่...
เริ่มหัวข้อโดย: หมอธรรมดาๆ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2013, 22:21:34
สป สธ ควรจะทำโพล สำรวจความคิดเห็นต่อระบบนี้ก่อนจะนำมาใช้ ว่าคนส่วนใหญ่คิดยังไง จ้างสวนดุสิตสิ เค้ามืออาชีพ  ;D ดูสิว่าคนทำงานจริงๆจะเห็นด้วยกี่เปอร์เซนต์  ;D