My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ABBA ที่ 27 สิงหาคม 2012, 19:14:01

หัวข้อ: จุฬาฯตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เริ่มหัวข้อโดย: ABBA ที่ 27 สิงหาคม 2012, 19:14:01

   

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต
       คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จับมือ สวรส.-สรพ. จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เล็งทำวิจัยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น เพื่อเสนอต้นแบบการบริการแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเป็นกลาง หวังให้ผู้ป่วยเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียม พร้อมพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
       
       วันนี้ (27 ส.ค.) ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.โศภณ นภาธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวภายหลังลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ในการจัดตั้ง ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ว่า ภารกิจหลักของศูนย์ คือ การทำวิจัยและสร้างเครือข่ายเพื่อทำวิจัยเกี่ยวกับระบบสุขภาพ รวมทั้งพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อเสนอต้นแบบการจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่หน่วยบริการต่างๆ แต่จะต้องมีความเป็นกลางทางวิชาการ โดยการลงนามครั้งนี้จะมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี และศูนย์ฯตั้งเป้าที่จะทำงานวิจัยไม่น้อยกว่า 10 ประเด็น ซึ่งประเด็นที่ทางศูนย์ฯจะเร่งดำเนินการก่อนมี 3 เรื่องหลัก คือ 1.ประเด็นเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของระบบบริการสุขภาพ ว่า สิ่งใดควรจะทำก่อนหลัง ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 2.เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และ 3.การพัฒนาระบบประมวลผลรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล
       
       นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข ผอ.สวรส. กล่าวว่า เป้าหมายของระบบบริการสุขภาพคือการสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ป่วยให้ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม ซึ่งจะต้องมีการศึกษาหาแนวทางว่าจะทำอย่างไร ขณะที่ประเด็นในเรื่องงบประมาณในเรื่องระบบสุขภาพของประเทศนั้น จะมีการควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างไร ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับว่า ขณะนี้เริ่มเห็นการเคลื่อนย้ายของบุคลากรทางการแพทย์ออกไปทำงานยังต่างประเทศ และเมื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหานี้มากขึ้นแน่นอน ดังนั้น จะต้องมีการหาทางปรับตัวอย่างไรหากประเทศไทยต้องการจะเป็นประเทศที่ส่งออกบุคลการทางการแพทย์ ซึ่งคาดหวังว่าการตั้งศูนย์นี้จะสามารถตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี้ และจะต้องมีการนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วย
       
       นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผอ.สรพ.กล่าวว่า สรพ.มีหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนของสถานพยาบาลในแง่ของคุณภาพ แต่จะเป็นไปตามความสมัครใจของสถานพยาบาล ว่า ต้องการจะให้ สรพ.เข้าไปประเมินหรือไม่ ซึ่งการที่จัดตั้งศูนย์นี้ขึ้นจะช่วยให้มีการประเมิน และสะท้อนการทำงานของ สรพ.ว่าไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่