My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 06 สิงหาคม 2021, 19:50:21

หัวข้อ: ประกาศจาก "คณะแพทย์ศิริราช" ว่อนโซเชียล เตรียมพร้อมใช้มาตรการทาง กม.ลงโทษ
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 06 สิงหาคม 2021, 19:50:21
แชร์ว่อนโซเชียล ประกาศจากคณะแพทย์ศิริราช เล็งใช้กฎหมายเข้าจัดการกลุ่มคนที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จทำบุคลากรและคณะเสียหาย ยันเคารพสิทธิเสรีภาพแต่ต้องอยู่บนฐ่นความถูกต้อง

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพประกาศจากทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง "แนวทางดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ สื่อโซเชียล อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะหรือบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล" โดยได้มีการระบุข้อความว่า

"ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรคณะฯ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ไปให้ข้อคิดเห็นหรือข้อมูลด้านวิชาการ ตามคำขอของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลทางด้านวิชาการ ก่อให้เกิดการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในวงกว้าง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมทำงาน

แต่ปรากฏฎว่า มีการแสดงความเห็นส่วนบุคคลหรือของกลุ่มบุคคล เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนมีการใช้พื้นที่ภายในคณะฯ ติดประกาศข้อความพาดพิงถึงคณาจารย์ โดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม มีลักษณะเนื้อหาไม่ตรงกับความเป็นจริง ไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการเผยแพร่ ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน รวมไปถึงมีการข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อคณะฯ และบุคลากรของคณะฯ ที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ขอยืนยันหลักการเคารพสิทธิและเสรีภาพในการแสดงคิดเห็นและการแสดงออกส่วนบุคคล บนพื้นฐานของความถูกต้อง เหมาะสมตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่เพื่อมิให้มีการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตลอดจนความเสียหายต่อคณะฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกับผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อ และสื่อโซเชียล ตลอดจนการแสดงออกที่มีลักษณะเข้าข่ายทำผิดต่อกฎหมาย อันทำให้เกิดความเสียหายต่อคณะฯ หรือบุคลากรของคณะฯ"

6 ส.ค. 2564  ผู้จัดการออนไลน์