My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 05 เมษายน 2021, 20:23:30

หัวข้อ: สธ.เดินหน้าหนุน รพ.เอกชน-คลินิกทั่วไทย เปิดให้บริการกัญชาทางการแพทย์
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 05 เมษายน 2021, 20:23:30
กระทรวงสาธารณสุข เดินหน้าสนับสนุนสถานพยาบาลเอกชน เปิดบริการกัญชาทางการแพทย์ ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษามากขึ้น ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว ใกล้บ้าน     
           
วันนี้ (15 มี.ค.) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมแนวทางกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการในสถานพยาบาลเอกชน โดยมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนจากโรงพยาบาลเอกชน/คลินิก และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากหน่วยงาน ร่วมประชุม 200 คน 
                 
นายอนุทินให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงยากัญชาแผนไทยและแผนปัจจุบัน ปัจจุบันมีสถานพยาบาลที่ให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์และคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 800 แห่ง ให้บริการผู้ป่วยกว่า 100,000 รายต่อปี จึงได้ขยายบริการกัญชาทางการแพทย์ไปสู่ภาคเอกชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและครอบคลุม เพิ่มโอกาส เพิ่มทางเลือกให้ผู้ป่วยโรคร้ายแรง เรื้อรัง เข้าถึงการรักษามากขึ้น ลดความแออัด ลดการรอคอยการรับบริการในโรงพยาบาลรัฐ ข้อมูล ณ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 มีสถานพยาบาลเอกชนได้รับใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้ว 86 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 22 แห่ง และคลินิก 64 แห่ง สถานพยาบาลเอกชนได้ซื้อผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อให้บริการกัญชาทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยแล้ว 31 แห่ง เป็นโรงพยาบาล 10 แห่ง และคลินิก 21 แห่ง และเตรียมเปิดให้บริการในโรงพยาบาลเอกชน 382 แห่ง และคลินิกเวชกรรม/ ทันตกรรม/ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนไทยประยุกต์อีกประมาณ 21,000 แห่ง               
“กระทรวงสาธารณสุขเปิดกว้างให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์มากขึ้น ส่วนการขยายขอบข่ายการผลิตผลิตภัณฑ์กัญชา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ มั่นใจว่าภาคเอกชนจะสามารถขยายผลไปได้เป็นวงกว้างในระยะเวลาที่รวดเร็ว ช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับการแพทย์และภาคเศรษฐกิจประเทศ” อนุทินกล่าว               

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้เป็นการอภิปรายและให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการแพทย์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และองค์การเภสัชกรรม เกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ การขออนุญาตจำหน่ายสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ และการจัดซื้อจัดหาสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ แก่ผู้ประกอบกิจการ/ผู้ดำเนินการสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และมีบูธนิทรรศการ ให้ความรู้ รวมถึงสำรวจข้อมูลความต้องการเปิดให้บริการผ่านเว็บไซต์ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

15 มี.ค. 2564 ผู้จัดการออนไลน์