My Community

หมวดหมู่ทั่วไป => ข่าวสมาพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: story ที่ 08 ตุลาคม 2018, 00:57:14

หัวข้อ: ลดชั้น กับ ข้ามขั้น กระทรวงสาธารณสุข
เริ่มหัวข้อโดย: story ที่ 08 ตุลาคม 2018, 00:57:14
(http://i65.tinypic.com/148hgg1.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2woao0n.jpg)
ระดับโรงพยาบาล เรียงจากใหญ่ไปหาเล็ก คือ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (และโรงพยาบาลชุมชนที่เพิ่งยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป) และโรงพยาบาลชุมชน
หรือจะเรียงจากขีดความสามารถในการดูแลผู้ป่วย จากมากไปหาน้อย โรงพยาบาล ระดับ A  ระดับS  ระดับM1 ระดับM2  ระดับF1  ระดับF2  ระดับF3
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1217/2561 เรื่องการย้ายข้าราชการ
         ลำดับที่ 6  17 และ 34 เป็นการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลที่ใหญ่กว่า ไปยังโรงพยาบาลที่เล็กกว่า ดูเหมือนเป็นการลดชั้น
         ลำดับที่ 6 และ 34 ถูกเลื่อนลงจากระดับ A  ไประดับ S
         ลำดับที่ 17 ถูกเลื่อนจากระดับ A  ไประดับ M1 เลย(http://i63.tinypic.com/33w3779.jpg)

         ลำดับที่ 18  20  และ37 เป็นการย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลเล็ก ข้ามไปยังโรงพยาบาลที่ใหญ่สูงสุดเลย คือ จากโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก ไปโรงพยาบาลศูนย์ มีคนมองว่า ข้ามขั้นไปหรือเปล่า ข้ามหัวใครไปไหม
         ทั้ง 3 ลำดับ ได้เลื่อนขึ้นจากระดับ M1   เป็น ระดับ A  (ข้ามระดับ S ไป) รีบร้อนเกินไปไหม?
อธิบายให้คนที่ยังสงสัย และเคลือบคลางใจ ดี่ที่สุดครับ
มีเหตุผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล ก็สบายตัวแล้วครับท่าน