* ไฟล์เอกสารต่างๆ (PDF)

• แนวทางจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉ.9
• การจัดพื้นที่รพ.ประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
• พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
• พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
• พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.8,9
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.7
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.6
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.5
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.4
• พื้นที่ทุรกันดาร/ขาดแคลน
• ระเบียบ พตส. 1 (ราชกิจจาฯ)
• ระเบียบ พตส. 2 (คำอธิบาย)
• นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี สธ.
• แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10

* สมาชิก

 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

* ใครออนไลน์ขณะนี้

  • Dot บุคคลทั่วไป: 40
  • Dot ซ่อนตัว: 0
  • Dot สมาชิก: 0

There aren't any users online.

* ค้นหา


* สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

คัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. ....
30 มกราคม 2023, 10:57:16 โดย story | Views: 59 | Comments: 1ตำแหน่งกรรมการแพทยสภามีมากขึ้น แต่(ร้อยละ)คนใช้สิทธิเลือกตั้งน้อยลง
"ปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่" จะตามมา และ "ความสนใจของสมาชิกต่อแพทยสภา"เป็นวิกฤตศรัทธาหรือไม่?

"ปัญหาขององค์กรขนาดใหญ่"
การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาครั้งแรกๆตาม พรบ.วิชาชัพเวชกรรม ๒๕๑๑ เลือกตั้งกันเพียง ๑๐ คน แต่วาระที่ผ่านมา (๒๕๖๖-๒๖๖๘) เลือกกันถึง ๓๒ คน

พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑
มาตรา ๑๑ ...และกรรมการอื่นอีกมี[...
03 มกราคม 2023, 10:15:50 โดย story | Views: 65 | Comments: 0เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป และลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า “ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ” เป็นพระคติธรรมสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

พร้อมด้วยข้อความประทานพรว่า “เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ขอท่านจงมั่นคงในความชอบธรรม เพื่อความเจริญทั้งความเป็นสุขของตนและส่วนรวมเทอญ.”
17 ธันวาคม 2022, 23:35:35 โดย story | Views: 454 | Comments: 0ในปัจจุบัน โรคที่จำเป็นต้องที่จะได้รับการดูแลรักษาด้านศัลยกรรมระบบประสาทเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะโรคและ/หรือภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมระบบประสาท จากข้อมูล พบว่า โรคหลอดเลือดในสมองแตก  และการบาดเจ็บทางสมอง  เป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของประชากรไทย และโรคทางศัลยกรรมระบบประสาทอื่น ๆ อาทิ เนื้องอกสมอง เลือดคั่งในสมอง บาดเจ็บที่ไขสันหลัง  ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ เป็นต้น ยังเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยทุพพลภาพ จนถึงทำให้ผู้ป่วยต...
29 พฤศจิกายน 2022, 12:13:30 โดย story | Views: 138 | Comments: 1


เมื่อครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังเสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์ อเนกเหนืออสงไขยกับนับประมาณมิได้ ได้ทรงสั่งสมพระบารมีด้วยกร "เสียสละ"อย่างยิ่งใหญ่ทุกพระชาติ ในบางคราวถึงกับทรงเสียสละชีวิตเพื่อแลกกับความถูกต้องเป็นธรรม จึงสั่งสอนให้เวไนยนิกรทั้งหลายหมั่นบำเพ็ญ "จาคะ" คือ มุ่งเสียสละประโยชน์สุขของตนเอง เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นอยู่เสมอ ดั่งคำอุปมาสรรเสริญพระบารมีของพระโพธิสัตว์ไว้ว่า ทรงสละดวงตาเป็นทาน มากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้า ทรงสละโลหิตเป...
26 กันยายน 2022, 10:41:23 โดย story | Views: 187 | Comments: 0สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก (สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์) ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๓๔ เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๔๗๒ พระชนมายุ ๓๘ พรรษา ทรงเป็นต้นราชสกุล มหิดล ณ อยุธยา

          เมื่อครั้งยังดำรงพระชนม์ชีพอยู่นั้น ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยอย่างไพศาล โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขทรงอุทิศ...
Pages: [1]

* สารจากสมาพันธ์ฯ


* กระทู้ล่าสุด

ผลการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ 2566-2568 โดย story
[30 มกราคม 2023, 16:17:17]


วิเคราะห์การเลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ 2566-2568 โดย story
[30 มกราคม 2023, 10:57:16]


เจอแล้วร่าง หมอแชมป์ เรือหลวงสุโขทัย หลังกลับลงทะเลไปช่วยกำลังพลอีกครั้ง โดย story
[03 มกราคม 2023, 11:16:59]


สุดซึ้ง "หมอแชมป์" ฮีโร่ช่วยชีวิตเพื่อน "เรือหลวงสุโขทัย" แต่สุดท้ายสูญหาย โดย story
[03 มกราคม 2023, 11:13:49]


สภาการพยาบาลเผยเร่งตรวจสอบ! คลิปสาวในชุดพยาบาลโชว์กระดกเบียร์แล้ว โดย story
[03 มกราคม 2023, 10:59:03]


เดี๋ยวรู้กัน!รบ.UKไม่ยอมอ่อนข้อขึ้นค่าจ้างพยาบาล ก่อนการประท้วงทั่วประเทศรอบใหม่ โดย story
[03 มกราคม 2023, 10:54:52]


UK อลหม่าน!พยาบาลทำจริงนับแสนผละงานประท้วงร้องขึ้นค่าจ้างท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพ โดย story
[03 มกราคม 2023, 10:53:02]

* Top Boards