* ไฟล์เอกสารต่างๆ (PDF)

• แนวทางจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉ.9
• การจัดพื้นที่รพ.ประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
• พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
• พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
• พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.8,9
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.7
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.6
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.5
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.4
• พื้นที่ทุรกันดาร/ขาดแคลน
• ระเบียบ พตส. 1 (ราชกิจจาฯ)
• ระเบียบ พตส. 2 (คำอธิบาย)
• นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี สธ.
• แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10

* สมาชิก

 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

* ใครออนไลน์ขณะนี้

  • Dot บุคคลทั่วไป: 27
  • Dot ซ่อนตัว: 0
  • Dot สมาชิก: 0

There aren't any users online.

* ค้นหา


* สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

คัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. ....
22 กันยายน 2018, 21:50:07 โดย story | Views: 286 | Comments: 0

การทับซ้อน ไม่ใช่ การก้าวก่าย

แพทย์กับพยาบาล
พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.๒๕๒๕ "วิชาชีพเวชกรรม" หมายความว่า วิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกับการตรวจโรค การวินิจฉัยโรค การบำบัดโรค การป้องกันโรค การผดุงครรภ์…....
พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ “การประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์”หมายความว่า....
การผดุงครรภ์ เป็นส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่างวิชาชีพของแพทย์และพยาบาล แต่ไม่เคยเห็นแพทยสภากับสภาการพยาบาล...
28 สิงหาคม 2018, 09:21:53 โดย story | Views: 35 | Comments: 0


ตอนที่ 1 จุดเรื่มต้นของการแบนไขมันทรานส์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 388 พ.ศ. 2561
เรื่อง กําหนดอาหารที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือจําหน่าย

โดยปรากฏหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า กรดไขมันทรานส์ (Trans Fatty Acids)
จากน้ํามันที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenated Oils) ส่งผลต่อการ
เพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่...
13 มิถุนายน 2018, 02:03:21 โดย story | Views: 772 | Comments: 0ระเบียบที่ปฏิบัติไม่ได้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี 2561เป็นเรื่องร้อนและแรงในวงการสาธารณสุขในช่วงนี้ (คงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว)ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด ขอย้อนไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 ห...
27 พฤษภาคม 2018, 10:05:01 โดย story | Views: 745 | Comments: 16


'คลัง' ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน


กระทรวงการคลังออกระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ระบุให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องจ้างต้องขออนุญาตคลังก่อน และจ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง-วุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 256...
04 พฤษภาคม 2018, 09:18:39 โดย story | Views: 147 | Comments: 0


๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกท่าน

ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลในต่างจังหวัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จำนวน ๕๖๘ ท่าน ที่ให้ความสนใจงานสัมมนา  Safe and Healthy  Workplace ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป แพทยสมาคมฯ โรงพยาบาลราชบุรี และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถเข้าไปดู การไลฟ์ส...
Pages: [1]

* สารจากสมาพันธ์ฯ


* Recent Topics

topic RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
05 กันยายน 2018, 11:36:07
topic กรมแพทย์แผนไทยยกเลิกMOUสารสกัดนิโคตินแผ่นแปะบุหรี่กับ ยสทเหตุขัดกม.ระหว่างประเทศ
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
05 กันยายน 2018, 11:27:32
topic ติงเก็บเงินผู้ป่วยบัตรทอง 10-20% กระทบคนรายได้น้อย-ใช้บริการ ประหยัดเงินแค่หลัก
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
05 กันยายน 2018, 11:24:10
topic เปิดผลหารือร่าง "พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่" เสนอยา 3 กลุ่ม-ยึด กม.เก่า3วิชาชีพจ่ายยาได้
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
05 กันยายน 2018, 11:22:14
topic 1 ม.ค.65 เตรียมพร้อมรับ ICD-11 บัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ ‘รหัสโรคและการเสียชีวิต’
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
28 สิงหาคม 2018, 08:48:51

* กระทู้ล่าสุด

การทับซ้อน ไม่ใช่ การก้าวก่าย โดย story
[22 กันยายน 2018, 21:50:07]


RSV ไวรัสตัวร้าย ปล่อยไว้อันตรายถึงแก่ชีวิต โดย patchanok3166
[05 กันยายน 2018, 11:36:07]


กรมแพทย์แผนไทยยกเลิกMOUสารสกัดนิโคตินแผ่นแปะบุหรี่กับ ยสทเหตุขัดกม.ระหว่างประเทศ โดย patchanok3166
[05 กันยายน 2018, 11:27:32]


ติงเก็บเงินผู้ป่วยบัตรทอง 10-20% กระทบคนรายได้น้อย-ใช้บริการ ประหยัดเงินแค่หลัก โดย patchanok3166
[05 กันยายน 2018, 11:24:10]


เปิดผลหารือร่าง "พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่" เสนอยา 3 กลุ่ม-ยึด กม.เก่า3วิชาชีพจ่ายยาได้ โดย patchanok3166
[05 กันยายน 2018, 11:22:14]


ไขมันทรานส์ การแพทย์ยูเทิร์น กับการเมืองและผลประโยชน์ โดย story
[28 สิงหาคม 2018, 09:21:53]


1 ม.ค.65 เตรียมพร้อมรับ ICD-11 บัญชีจำแนกโรคฉบับใหม่ ‘รหัสโรคและการเสียชีวิต’ โดย story
[28 สิงหาคม 2018, 08:48:51]

* Top Boards