* ไฟล์เอกสารต่างๆ (PDF)

• แนวทางจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉ.9
• การจัดพื้นที่รพ.ประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
• พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
• พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
• พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.8,9
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.7
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.6
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.5
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.4
• พื้นที่ทุรกันดาร/ขาดแคลน
• ระเบียบ พตส. 1 (ราชกิจจาฯ)
• ระเบียบ พตส. 2 (คำอธิบาย)
• นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี สธ.
• แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10

* สมาชิก

 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

* ใครออนไลน์ขณะนี้

  • Dot บุคคลทั่วไป: 12
  • Dot ซ่อนตัว: 0
  • Dot สมาชิก: 0

There aren't any users online.

* ค้นหา


* สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

คัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. ....
13 มิถุนายน 2018, 02:03:21 โดย story | Views: 723 | Comments: 0ระเบียบที่ปฏิบัติไม่ได้

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง โดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี 2561เป็นเรื่องร้อนและแรงในวงการสาธารณสุขในช่วงนี้ (คงเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้ว)ก่อนที่จะลงลึกในรายละเอียด ขอย้อนไปในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 14 ห...
27 พฤษภาคม 2018, 10:05:01 โดย story | Views: 654 | Comments: 16


'คลัง' ให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงจ้างลูกจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องขออนุญาตก่อน


กระทรวงการคลังออกระเบียบการจ้างลูกจ้างโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ระบุให้ส่วนราชการหลีกเลี่ยงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ หากจำเป็นต้องจ้างต้องขออนุญาตคลังก่อน และจ้างได้ไม่เกินปีงบประมาณ และอัตราค่าจ้างไม่เกินค่าจ้างขั้นต่ำของตำแหน่ง-วุฒิ และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 256...
04 พฤษภาคม 2018, 09:18:39 โดย story | Views: 124 | Comments: 0


๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกท่าน

ขอขอบคุณบุคลากรโรงพยาบาลในต่างจังหวัดสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ จำนวน ๕๖๘ ท่าน ที่ให้ความสนใจงานสัมมนา  Safe and Healthy  Workplace ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป แพทยสมาคมฯ โรงพยาบาลราชบุรี และกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่พลาดงานสัมมนาในครั้งนี้ สามารถเข้าไปดู การไลฟ์ส...
11 เมษายน 2018, 00:05:37 โดย story | Views: 434 | Comments: 0


การประชุมสัมมนา “Safe and Healthy Workplace”
โดย สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปฯ และแพทยสมาคมฯ
ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี
วันที่  ๓๐  มีนาคม ๒๕๖๑ 

เอกสารประกอบการสัมมนา
ประเด็นในการสัมมนา
๐๙.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   Safe and Healthy Eating   
          ๑. สารปนเปื้อนในวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น Pesticides, Aflatoxin
และ สารที่เกิดในขั้นตอนการประกอบอาหาร เช่น Nitro...
14 มีนาคม 2018, 00:54:28 โดย story | Views: 740 | Comments: 0สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย (สพศท.)

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปทุกท่าน

คดีทางการแพทย์เป็นคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีทั่วไป เนื่องจากการรักษาพยาบาล มีความซับซ้อนของโรค และมีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งร่างกายของผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทำให้การรักษาพยาบาลได้ผลไม่เป็นไปตามที่คาดหมายของผู้ป่วยและญาติ  รวมทั้งกา...
Pages: [1]

* สารจากสมาพันธ์ฯ


* Recent Topics

topic รพ.วัดไร่ขิง เปิดทำตาปลอมเฉพาะบุคคลฟรีอีก 332 ดวง
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
14 สิงหาคม 2018, 09:25:20
topic “หมอสุภัทร”ฝากว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ ออกนโยบายติด “โซลาร์เซลล์”ทุก รพ.ลดค่าใช้จ่าย
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
14 สิงหาคม 2018, 09:22:47
topic ทำเกณฑ์พัฒนา “คลินิกผู้สูงอายุ” ทั่ว กทม.เพิ่มคุณภาพบริการ ค้นเจอโรคเรื้อรังไวข
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
14 สิงหาคม 2018, 09:14:01
topic จี้ขยายสิทธิบัตรทอง ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ “มะเร็งเม็ดเลือดขาว-ต่อมน้ำเหลือง” ในเด็ก
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
14 สิงหาคม 2018, 09:12:09
topic เสี่ยง! สารพัดโรค ถ้ายังบริโภคไขมันทรานส์
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
patchanok3166
14 สิงหาคม 2018, 09:09:17