ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
24 กันยายน 2017, 12:02:26
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: จุดศูนย์รวม แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ... ที่นี่ ... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย

+  สมาพันธ์แพทย์รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป
|-+  หมวดหมู่ทั่วไป
| |-+  ข่าวสมาพันธ์ (ผู้ดูแล: pradit)
| | |-+  ด่วน! ความก้าวหน้า--เงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรพศ./รพท.
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
หน้า: [1] พิมพ์
ผู้เขียน หัวข้อ: ด่วน! ความก้าวหน้า--เงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรพศ./รพท.  (อ่าน 14365 ครั้ง)
pradit
Global Moderator
Sr. Member
*****
กระทู้: 320


« เมื่อ: 12 กุมภาพันธ์ 2010, 22:07:44 »

สรุปลำดับเหตุการณ์

1.เนื้อหาใจความสำคัญ- สตง.-ทักทวง-กระทรวงสาธารณสุข
ที่ ตผ 0020.1/5978                  สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
                                     ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400
                     
                24   พฤศจิกายน   2552

เรื่อง   การกำหนดเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข
      
เรียน   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อ้างถึง.......

   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 ถึง 11 นั้น
   สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาแล้วเห็นว่า
   1. ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ได้กำหนดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยกำหนดค่าตอบแทนแพทย์ ทันตแพทย์ ตั้งแต่ 10,000 – 15,000 บาท เภสัชกรตั้งแต่ 3,000 – 4,500 บาท พยาบาลวิชาชีพ  ตั้งแต่ 1,200 – 1,800 บาท เจ้าหน้าที่ระดับปริญญาขึ้นไป ตั้งแต่ 1,200 – 1,800 บาท และต่ำกว่าปริญญา ตั้งแต่ 600 – 900 บาท นั้น เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีความแตกต่างกันในทางกายภาพ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ หรือ ลักษณะของพื้นที่ บางแห่งเป็นพื้นที่ที่มีความทุรกันดารมาก บางแห่งมีความทุรกันดารน้อยมาก หรือ ไม่มีเลย การกำหนดอัตราเหมาจ่ายในลักษณะดังกล่าว จึงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่ที่มีคำสั่งให้ไปปฏิบัติงานประจำในหน่วยบริการที่มีความทุรกันดารมาก แต่ได้รับค่าตอบแทนเท่ากันกับหน่วยบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารน้อย หรือน้อยกว่า เป็นต้น หลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงไม่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) ข้อ 6 พ.ศ.2551และ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ซึ่งการกำหนดการจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในพี้นที่ทุรกันดาร และขาดแคลนบุคลากร และแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในหน่วยบริการได้

2.เนื้อหาใจความสำคัญ-กระทรวงสาธารณสุข-ชี้แจง-สตง.
ที่ สธ 0201.041/4758                               กระทรวงสาธารณสุข
                               ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
                     
                18   ธันวาคม   2552

เรื่อง   ชี้แจงการกำหนดเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข
      
เรียน   ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

อ้างถึง    หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตผ 0020/5978 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.3.3/547 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
      
      กระทรวงสาธารณสุข ได้พิจารณาแล้วขอเรียน ดังนี้
      1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 เป็นการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง โดยมุ้งเน้นและคำนึงถึงลักษณะงานที่ปฏิบัติในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปเป็นสำคัญ ซึ่งจะแตกต่างจากการจ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายตามหลักเกณฑ์ฯ (ฉบับที่ 4) และฉบับที่ 6 ซึ่งจะพิจารณาถึงพื้นที่ทุรกันดารและความขาดแคลนบุคลากร
      อย่างไรก็ตามขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศึกษาวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ในภาพรวมทั้งหมดว่ามีความถูกต้องเหมาะสมประการใดหรือไม่ และควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขในลักษณะใด ซึ่งรวมถึงหลักเกณฑ์ฯ การจ่ายค่าตอบแทนฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 นี้ด้วย โดยกระทรวงสาธารณสุขจะนำข้อทักท้วงของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินดังกล่าวมาข้างต้น มาประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนภายหลังจากได้รับผลการศึกษาวิเคราะห์จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)แล้ว

3.ปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เปลี่ยนแปลงคำสั่งให้จ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรพศ./รพท.

4.เลขาชมรม(ผอก)รพศ/รพท (พี่ธวัตชัย วงค์คงสวัสดิ์) กล่าวให้กำลังใจพวกเราว่า จะสนับสนุนให้ผอก.รพศ./รพท.ทั่วประเทศ จ่ายเงินค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายแก่พวกเราโดยถ้วนหน้า


เฮ....เฮ....เฮ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 19 กุมภาพันธ์ 2010, 00:53:26 โดย pradit » บันทึกการเข้า
today
Staff
Sr. Member
****
กระทู้: 261


« ตอบ #1 เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ 2010, 23:26:39 »

กระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ศึกษาวิเคราะห์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขอื่นๆ

วันนี้27กุมภา แล้ว ไม่รู้ว่า สวรส. ศึกษาไปถึงไหนแล้ว
บันทึกการเข้า
หน้า: [1] พิมพ์ 
« หน้าที่แล้ว ต่อไป »
กระโดดไป:  


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!