“หมอเณร” เฮ! กมธ.สาธารณสุขสภาฯดันให้รับใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย

(1/1)

story:
กาญจนบุรี - “หมอเณร” เฮ ! กมธ.สาธารณสุขสภาผู้แทนฯ ดันให้รับใบประกอบโรคศิลป์แพทย์แผนไทย เจ้าตัวประกาศจะใช้ความรู้ความสามารถด้านสมุนไพรมาช่วยสังคม เพื่อรักษาประชาชนชาวบ้านที่จะมีทางเลือกในการใช้การรักษาโดนแพทย์แผนไทยต่อไป
       
       จากการที่นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ หมอเณร แพทย์แผนโบราณชื่อดัง เจ้าของ สวนสมุนไพรหมอเณร ต.ไผ่สี อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ได้เข้าร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมพิจารณาเรื่องร้องเรียน คณะกรรมาธิการการสาธารสุข สภาผู้แทนราษฎร กรณีขอให้พิจารณาสนับสนุนการรักษาพยาบาลโดยใช้ตำรับยาสมุนไพร
       
       ความคืบหน้าเรื่องดังกล่าว เมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 13 ก.ย. 53 นายประสิทธิ์ ชัยรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขได้มีหนังสือสภาผู้แทนราษฎร ด่วนที่สุด ที่ 4876/2553 ลงวันที่ 9 ก.ย. 2553 ถึง นายชัยรัตน์ นนทชัย
       
       เรื่องแจ้งผลการพิจารณา เรื่องร้องเรียนมีใจความว่า “ ตามที่ท่านและคณะได้มีหนังสือร้องเรียนขอให้คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข พิจารณาสนับสนุนการรักษาพยาบาลโดยใช้ตำรับยาสมุนไพรนั้น ในการนี้คณะกรรมาธิการฯได้มีหนังสือเรียนอธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อสนับสนุนผลักดันให้ได้การรับรองจากส่วนราชการว่า เป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย เพื่อขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลป์ สาขาการแพทย์แผนไทยต่อไป”
       
       เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายชัยรัตน์ นนทชัย หรือ หมอเณร ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ตนได้ร้องเรียนกับ กมธ.การสาธารณสุข สภาผู้แทน เพราะตนเห็นว่าพืชสมุนไพรไทยมีคุณประโยชน์และมีสรรพคุณต่อการรักษาโรคต่างๆได้อย่างชะงักนัก
       
       โดยวิชาการแพทย์แผนไทยที่สืบต่อมาจากโบราณกับยาสมุนไพรนับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน โดยตนได้เข้าชี้แจงและนำผู้ป่วยรวมทั้งประวัติการรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ที่ต้องใช้สูตรตัวยาโบราณในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้จนอาการดีขึ้นและบางรายหายเป็นปกติ ซึ่งทุกอย่างสามารถตรวจสอบได้อย่างมีเหตุมีผล
       
       จากการพิจารณาประสานงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ที่ช่วยเหลือในครั้งนี้จะทำให้ตนสามารถใช้ความรู้ความสามารถด้านสมุนไพรมาช่วยสังคมเพื่อรักษาประชาชนชาวบ้านที่จะมีทางเลือกในการใช้การรักษาโดยแพทย์แผนไทยต่อไป”
       
       ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ป่วยโรคร้ายแรงที่มารับการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรหมอเณรต่างดีใจที่หมอเณรจะได้รับใบประกอบโรคศิลป์และจะเป็นแพทย์แผนไทยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข


ASTVผู้จัดการออนไลน์ 13 กันยายน 2553 

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ