ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
31 กรกฎาคม 2016, 01:43:06
หน้าแรก ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก
ข่าว: จุดศูนย์รวม แพทย์ รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ... ที่นี่ ... สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป แห่งประเทศไทย

* ไฟล์เอกสารต่างๆ (PDF)
• แนวทางจ่ายค่าตอบแทน P4P ฉ.9
• การจัดพื้นที่รพ.ประกอบการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย
• พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
• พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
• พระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕
• พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔
• พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๑
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.8,9
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.7
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.6
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.5
• หลักเกณฑ์จ่ายค่าตอบแทน ฉ.4
• พื้นที่ทุรกันดาร/ขาดแคลน
• ระเบียบ พตส. 1 (ราชกิจจาฯ)
• ระเบียบ พตส. 2 (คำอธิบาย)
• นโยบายการกำกับ ดูแลองค์การที่ดี สธ.
• แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10
* สมาชิก
 
 
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
* ใครออนไลน์ขณะนี้
  • Dot บุคคลทั่วไป: 19
  • Dot ซ่อนตัว: 0
  • Dot สมาชิก: 0

There aren't any users online.
* ค้นหา

* สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
คัดค้าน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุขพ.ศ. ....
No attachments found.
Forum Slide Show

ผู้ที่สมัครสมาชิกแล้ว ไม่ได้อีเมล์ยืนยัน กรุณาตรวจสอบที่ Junk/Spam mail ถ้ายังไม่มี รบกวนส่ง e-mail ถึง webmaster (at) thaihospital.org แจ้งว่าไม่ได้รับอีเมล์ยืนยัน เราจะเพิ่มเป็นสมาชิกให้เอง
xx ถึงเวลาปฏิรูประบบค่าตอบแทนบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข?
20 กรกฎาคม 2016, 02:25:12 โดย story | Views: 1313 | Comments: 1ตอนที่ ๑
สถานการณ์

การทำงานของบุคลากรสาธารณสุขเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนปัจจุบันไม่เหมาะสมและไม่เป็นธรรม  การแก้ไขปัญหานี้ซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานน่าจะได้รับการทบทวนและหาหนทางใหม่ ในการจ่ายค่าตอบแทน ไม่ใช่การแก้ไขเพียงบางจุดบางส่วนเท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่พวกเราอยากจะได้จากผู้บริหารกระทรวง คือ “...จะแน่วแน่แก้...

xx หนังสือจากสมาพันธ์ฯถึงสมาชิก ฉบับที่ ๓/๒๕๕๙
09 กรกฎาคม 2016, 18:31:11 โดย story | Views: 100 | Comments: 0๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

สวัสดี เพื่อนแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ผู้ให้การบริบาลรักษาผู้ป่วย ทุกท่าน
ภายหลังสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปแห่งประเทศไทย (สพศท.) ได้เผยแพร่ข้อมูลระยะเวลา ค้างจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติ (P4P) ของโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  ผ่านเฟซบุ๊ก เพจ “สมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป” ส่งผลให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ปลัด สธ. และร...

xx สิทธิแพทย์ ยังไม่มีใครพูดถึง ยังไม่มีใครกำหนด มีแต่สิทธิผู้ป่วย
29 มิถุนายน 2016, 06:39:52 โดย story | Views: 88 | Comments: 0สิทธิแพทย์ ยังไม่มีใครพูดถึง ยังไม่มีใครกำหนด มีแต่สิทธิผู้ป่วย หากแพทย์จะขอมีสิทธิบ้างก็ขอเริ่มที่ให้เรามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญ ตามกฎหมายที่ให้กับประชาชนทั่วไปก่อน เช่น
รัฐธรรมนูญ (ปี ๒๕๕๐)
มาตรา ๔๔  บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำงาน...
มาตรา ๗๘ (๘) ดำเนินการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสม...
มาตรา ๘๐(๑)  คุ้มครอง และพัฒนาเด็
...

xx หากแพทย์ ไม่รักษามาตรฐานในวิชาชีพ(medical standard of care) ย่อมมีความผิด
29 มิถุนายน 2016, 06:29:59 โดย story | Views: 70 | Comments: 0ประมาท (ตามที่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๙ วรรคสี่) คือ กระทำโดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์  

หากแพทย์ประมาทในการปฏิบัติงาน ไม่รักษามาตรฐานในวิชาชีพ (medical standard of care) ย่อมมีความผิด ตามหลักกฎหมายหากแพทย์ท่านอื่นที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เหมือนกัน (same training and experience) อยู่ในชุมชนและสิ่งแวดล้อมเหมือนหรือคล้ายกัน (same or similar commun...

xx การแพทย์ของเรามีรากฐานอยู่บน การช่วยเหลือ การเกื้อกูลและการเสียสละ
29 มิถุนายน 2016, 06:17:36 โดย story | Views: 61 | Comments: 0ระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทยมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์ ทั้งๆที่เรานำเข้ามาจากชาติตะวันตก เรามีวัฒนธรรมทางการแพทย์ของเราเองเหมือนที่เรามีวัฒนธรรมประเพณีด้านอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย การแพทย์ของเรามีรากฐานอยู่บน การช่วยเหลือ การเกื้อกูลและการเสียสละซึ่งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินได้วางเป็นแนวทางไว้ให้พวกเราได้ยึดถือปฏิบัติ แต่วันนี้เราแบกรับเรื่องสิทธิ หน้าที่ เรื่องผู้บริโภคผู้ให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆ  ระบบส...

Pages: [1]
* สารจากสมาพันธ์ฯ

* Recent Topics
topic สาวร้อง-รพ.ชุ่ย! ไม่ยอมทำคลอด นอนเจ็บท้องทรมานอยู่ 2 วัน จนลูกในท้องดับ
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
วันนี้ เวลา 01:01:41
topic ไม่เหลือที่ไหนปลอดภัย รพ.ผดุงครรภ์โดนทิ้งบอมบ์ในซีเรีย ตายเจ็บจำนวนมาก
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
วันนี้ เวลา 00:55:36
topic ตามหาธรรมมาภิบาลในระบบสาธารณสุขและหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ตอนที่ 6)
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
26 กรกฎาคม 2016, 23:31:31
topic ผอ.รพ.จะนะ ซัด กรธ.โฆษณาชวนเชื่อ “บัตรทอง”สวนทางร่างรัฐธรรมนูญเปิดช่อง “ร่วมจ่าย
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
26 กรกฎาคม 2016, 23:29:08
topic “หมอประเวศ” ปรามพวกสร้างขัดแย้ง เชื่อมั่น “ปิยะสกล” มั่นใจไม่ล้มบัตรทอง ไม่อนาถา
[ข่าวเกี่ยวกับวงการแพทย์]
story
26 กรกฎาคม 2016, 23:27:41
* กระทู้ล่าสุด
สาวร้อง-รพ.ชุ่ย! ไม่ยอมทำคลอด นอนเจ็บท้องทรมานอยู่ 2 วัน จนลูกในท้องดับ โดย story
[วันนี้ เวลา 01:01:41]


ไม่เหลือที่ไหนปลอดภัย รพ.ผดุงครรภ์โดนทิ้งบอมบ์ในซีเรีย ตายเจ็บจำนวนมาก โดย story
[วันนี้ เวลา 00:55:36]


Re: สรุปข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 4 มิ.ย.59 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. โดย hyiphyip
[28 กรกฎาคม 2016, 15:52:36]


รุปข่าวเด่นรอบดึกประจำวันที่ 27-28 ก.ค.59 เวลา18.00-06.00 น. โดย jakkaphun
[28 กรกฎาคม 2016, 08:13:07]


สรุปข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 27 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น โดย jakkaphun
[28 กรกฎาคม 2016, 08:12:35]


สรุปข่าวเด่นรอบวัน ประจำวันที่ 26 ก.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น โดย jakkaphun
[28 กรกฎาคม 2016, 08:11:28]


ชื่นชมพยาบาลทำคลอดทั้งชุดนอน หญิงเจ็บท้องบนรถซาเล้ง โดย story
[26 กรกฎาคม 2016, 23:40:58]

* Top Boards


Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.20 | SMF © 2011, Simple Machines
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal
Valid XHTML 1.0! Valid CSS!